ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
รุ่นรถ ขับเอง พร้อมคนขับ ไม่จำกัดระยะทาง  
Hyundai H1 Deluxe Y2017-2018  2500  +500
Toyota Majesty Premium Y2020  4000  +500
Toyota Alphard/Vellfire Y2019  6000  +2000
  จองทันที จองทันที  

*อัตราค่าเช่ารถ ปรับปรุงครั้งสุดท้ายวันที่ 20 ก.ย. 2562

 

*ราคาข้างต้น บริษัทฯสงวนสิทธิ์การคิดค่าเช่าเปลี่ยนแปลงตามระยะทาง

 

1. กรณีเช่ารถขับเอง

1.1 ไม่รวมค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถ

1.2 เวลารับ-ส่งรถ 08.00-18.00 . (นับงานเป็น 24 ชม.)

1.3 ค่าล่วงเวลา O.T. กรณีส่งรถเกินกำหนด 300 บาท/ชม. , เกิน 4 ชม. คิดเป็น 1 วัน

1.4 บริษัทฯ จำกัดระยะทางการใช้งานต่อวัน 250 .. ค่าบริการใช้ระยะทางเกินกำหนด ก..ละ 5 บาท

1.5 เงินประกัน (เมื่อนำรถมาคืนในสภาพเดิม ทางบริษัทจะทำการคืนเงินประกันดังกล่าวภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าทำการส่งรถคืน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้ากำหนด)

1.5.1 Hyundai H1 = 10,000 บาท

1.5.2 Toyota Majesty = 20,000 บาท

1.5.3 Toyota Alphard = 40,000 บาท

1.6 การชำระเงิน

1.6.1เมื่อตกลงเช่า กรุณาโอนเงินมัดจำการจอง จำนวน 50% มายังบัญชีด้านล่างนี้

ชื่อบัญชี บริษัท ไทย พรอสเพอรัส ไอที จำกัด

เลขที่บัญชี 391-2-91619-6

ธนาคาร กสิกรไทย

สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

1.6.2 วันรับรถวันแรก

ชำระค่าเช่า (หักเงินมัดจำ 50%) โดยใช้บัตรเครดิต ชำระค่าบริการเช่ารถยนต์ออนไลน์ แวน-วีไอพี ณ จุดรับ-ส่งรถ

เงินประกัน (10,000 / 20,000 / 40,000 แล้วแต่รุ่นรถที่เช่า) ชำระโดยเช็ค หรือโอน หรือเงินสด ณ จุดรับ-ส่งรถ

1.7 ค่าบริการรับ-ส่งรถ 1,000 - 1,600 บาท ตามระยะทาง (ส่งรถฟรี ณ หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี)

1.8 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองออนไลน์(Pending)หากลูกค้าไม่ชำระเงินมัดจำการจองภายใน 3 วัน หลังจากได้รับอีเมลล์จากระบบ หรือไม่ชำระเงินมัดจำการจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 3 วัน

 

2. กรณีเช่าพร้อมพนักงานขับรถ

2.1 ไม่รวมน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถ

2.2 เวลาทำงาน 10 ชม./วัน

2.3 ค่าล่วงเวลา O.T. 300 บาท/ชม. หลังเวลา 22.00 .นับเป็นค่าล่วงเวลา

2.4 รวมค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง

2.5 ค่าที่พัก 500 บาท/คืน (กรณีค้างต่างจังหวัด)

2.5 บริษัทฯ จำกัดระยะทางการใช้งานต่อวัน 250 .. ค่าบริการใช้ระยะทางเกินกำหนด ก..ละ 5 บาท

2.6 การชำระเงิน

2.6.1เมื่อตกลงเช่า กรุณาโอนเงินมัดจำการจอง จำนวน 50% มายังบัญชีด้านล่างนี้

ชื่อบัญชี บริษัท ไทย พรอสเพอรัส ไอที จำกัด

เลขที่บัญชี 391-2-91619-6

ธนาคาร กสิกรไทย

สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

2.6.2 ณ วันจบงาน ชำระค่าเช่า (หักเงินมัดจำ 50%) พร้อมค่าที่พัก(ถ้ามี) พร้อมค่าล่วงเวลา(ถ้ามี) ชำระเป็นเงินสดกับพนักงานขับรถ**กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทางหลังจากชำระเงินมัดจำการจองแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การจ่ายคืนเงินมัดจำดังกล่าวทั้งจำนวน** 

 

 

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

1. กรณีเช่ารถขับเอง

1.1 ไม่รวมค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถ

1.2 เวลารับ-ส่งรถ 08.00-18.00 . (นับงานเป็น 24 ชม.)

1.3 ค่าล่วงเวลา O.T. กรณีส่งรถเกินกำหนด 300 บาท/ชม. , เกิน 4 ชม. คิดเป็น 1 วัน

1.4 บริษัทฯ จำกัดระยะทางการใช้งานต่อวัน 250 .. ค่าบริการใช้ระยะทางเกินกำหนด ก..ละ 5 บาท

1.5 เงินประกัน (เมื่อนำรถมาคืนในสภาพเดิม ทางบริษัทจะทำการคืนเงินประกันดังกล่าวภายในระยะเวลา 3 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าทำการส่งรถคืน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลูกค้ากำหนด)

1.5.1 Hyundai H1 = 10,000 บาท

1.5.2 Toyota Majesty = 20,000 บาท

1.5.3 Toyota Alphard = 40,000 บาท

1.6 การชำระเงิน

1.6.1เมื่อตกลงเช่า กรุณาโอนเงินมัดจำการจอง จำนวน 50% มายังบัญชีด้านล่างนี้

ชื่อบัญชี บริษัท ไทย พรอสเพอรัส ไอที จำกัด

เลขที่บัญชี 391-2-91619-6

ธนาคาร กสิกรไทย

สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

1.6.2 วันรับรถวันแรก

ชำระค่าเช่า (หักเงินมัดจำ 50%) โดยใช้บัตรเครดิต ชำระค่าบริการเช่ารถยนต์ออนไลน์ แวน-วีไอพี ณ จุดรับ-ส่งรถ

เงินประกัน (10,000 / 20,000 / 40,000 แล้วแต่รุ่นรถที่เช่า) ชำระโดยเช็ค หรือโอน หรือเงินสด ณ จุดรับ-ส่งรถ

1.7 ค่าบริการรับ-ส่งรถ 1,000 - 1,600 บาท ตามระยะทาง (ส่งรถฟรี ณ หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี)

1.8 บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองออนไลน์(Pending)หากลูกค้าไม่ชำระเงินมัดจำการจองภายใน 3 วัน หลังจากได้รับอีเมลล์จากระบบ หรือไม่ชำระเงินมัดจำการจองล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 3 วัน

 

2. กรณีเช่าพร้อมพนักงานขับรถ

2.1 ม่รวมน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าที่จอดรถ

2.2 เวลาทำงาน 10 ชม./วัน

2.3 ค่าล่วงเวลา O.T. 300 บาท/ชม. หลังเวลา 22.00 .นับเป็นค่าล่วงเวลา

2.4 รวมค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง

2.5 ค่าที่พัก 500 บาท/คืน (กรณีค้างต่างจังหวัด)

2.5 บริษัทฯ จำกัดระยะทางการใช้งานต่อวัน 250 .. ค่าบริการใช้ระยะทางเกินกำหนด ก..ละ 5 บาท

2.6 การชำระเงิน

2.6.1เมื่อตกลงเช่า กรุณาโอนเงินมัดจำการจอง จำนวน 50% มายังบัญชีด้านล่างนี้

ชื่อบัญชี บริษัท ไทย พรอสเพอรัส ไอที จำกัด

เลขที่บัญชี 391-2-91619-6

ธนาคาร กสิกรไทย

สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

2.6.2 ณ วันจบงาน ชำระค่าเช่า (หักเงินมัดจำ 50%) พร้อมค่าที่พัก(ถ้ามี) พร้อมค่าล่วงเวลา(ถ้ามี) ชำระเป็นเงินสดกับพนักงานขับรถ

 

**กรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทางหลังจากชำระเงินมัดจำการจองแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การจ่ายคืนเงินมัดจำดังกล่าวทั้งจำนวน**