การชำระเงิน : Payment

Kbank 72x72ชื่อบัญชีนายศุภกิจ แดงประเสริฐ  ธนาคารกสิกรไทยจำกัด ประเภทออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี 078-2-65564-9 สาขา หัวหมาก

Mr.Supakit Dangprasert, Kasikorn Bank, Saving, Hua-Mark 

 

Kbank 72x72ชื่อบัญชีบริษัท ไทย พรอสเพอรัส ไอที จำกัด  ธนาคารกสิกรไทยจำกัด ประเภทออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี 391-2-91619-6 สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์

Thai Prosperous IT Co. ,Ltd. Kasikorn Bank, Saving, Central Ratanathibet

 

btn paynowCC LGชำระเงินให้แก่  SUPAKIT DANGPRASERT ชื่อบัญชี supakitd@gmail.com  หรือเลือกระบุจำนวนเงิน "PAYPAL" ที่เมนูซ้ายมือได้ครับ

Click to Pay Now then Fill the amount of money in Thai Baht.

 

M click2buyชำระเงินให้แก่ ไทย พรอสเพอรัส ไอที  ชื่อบัญชี supakitd@gmail.com หรือเลือกระบุจำนวนเงิน "PAYSBUY" ที่เมนูซ้ายมือได้ครับ

Click to Paysbuy PAY Now then Fill the amount of money in Thai Baht.